top of page

 En büyük ve gelişmiş mantar duvar kaplamaları markası olan MURATTO, yarıtıcı tasarım sürücini yenilikçi kavram ve teknolojilerii birleştirerek dünya çapında çok geniş bir yalpaze sonuyor. Sürdürelebilir mimarinin öneminin artmasıyla birlikte günümüz mimari projelerinin tasarımcıları ve lider yapı üreticileri özellikle iç mekan malzeme seçimlerinde mantar tercih ediyor. Yeşil ve sürdürülebilir bir malzeme olan mantar çok yönlü kullanım olanakları sunmasının yanısıra mimaride tercih edilmesinin; 100 % yenilebilir olması, insan sağlığına katkı sağlaması, sürdürülebilir sertifikası olması, dayanaklı ve uzun ömürlü olmasını sıralayabiliriz. Estetik olarak mantar, ahşap parke zeminler gibi, kendi doğasında kaynaklanan doğal ve zamansız bir çekiciliğe sahip. Birbirine tekrar etmiyen çok sayıda damar, doku ve bitirme renkleri sunan mantarın yüzyıllardır var olan doğal bir malzeme olarak tasarım endüstrisine sağladığı çevresel faydaları ve esnek uygulama olanaklarını gözardı etmek mümkün değil... 

DOĞAL VE ZAMANSIZ BİR ÇEKİCİLİĞE SAHİP SÜRDÜRÜLEBİLİR MİMARİNİN ÖNEMİNİN ARTMASIYLA BİRLİKTE GÜNÜMÜZ MİMARİ PROJELERİNİN TASARIMCILARI VE LİDER YAPI ÜRETİCİLERİ ÖZELLİKLE İÇ MEKAN MALZEME SEÇİMLERİNDE MANTARI TERCİH EDİYOR... 

MURATTO KOLEKSİYONLARI

MURATTO 2017 YENİ KOLEKSİYONLARI 

Muratto Yeni 2017 Koleksiyonu

 Web sitesinden inceleyebilirsiniz... 

            www.muratto.com

  • Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
bottom of page